Hem

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

OM PROJEKTET

Här får du veta mer om vad som händer i projektet, nyheter, event m.m.

FAMILJER I NYTT LAND

Alla föräldrar som flyttar till Sverige har en stark önskan om att deras barn ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. I ett nytt land med nytt språk, ny kultur och förändrade livsvillkor ställs familjen inför många och ibland oväntade utmaningar. Vi vill genom EU-projektet Älskade barn i skolan skapa möjligheter för föräldrar att få träffas och prata om sina barn, livet som förälder och de situationer som de stöter på i det nya landet.

FOLKBILDNING OCH INTEGRATION

För att ta tillvara deltagarnas blandade kompetens och erfarenheter kommer vi att använda folkbildningens metod med studiecirklar och cirkelledare. Genom samtal på lika villkor om frågor som är aktuella för familjen skapas en lärande process där var och en bidrar och kan få nya infallsvinklar i viktiga frågor som rör barnets uppväxt och utveckling. Studiecirkelledarna är själva invandrade föräldrar men mer etablerade i samhället. Projektet blir på detta sätt ett led i en integrationsprocess på deltagarnas egna villkor.

IDEBURET OCH OFFENTLIGT PARTNERSKAP

Älskade barn i skolan är en del i stadsdelsförvaltningen Spånga-Tenstas långsiktiga arbete att stärka medborgarnas engagemang och delaktighet i de demokratiska processerna. Samarbetet mellan Studiefrämjandet, Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning och Utbildningsförvaltningen kan genom projektet öka kompetensen och erfarenheten hos de delaktiga om effekterna av ett idéburet och offentligt partnerskap.

STUDIECIRKEL-LEDARE

För dig som är eller vill bli studiecirkelledare i projektet

DELTA I STUDIECIRKEL

Här berättar vi mer om vad som ingår i våra studiecirklar. Anmäl dig genom att gå in på fliken "Anmälan"

En bred satsning på föräldrar

MÅNGA ÅRS ERFARENHET

Studiefrämjandet har många års erfarenhet av att arrangera studiecirklar för föräldrar.Materialet Älskade barn är uppbyggt på basis av en stor satsning i Järva där man träffade över 3000 föräldrar under åren 2011-2014,där  många av föräldrarna var pappor. Dessa föräldrars önskemål och frågor har utvecklats till materialet i Älskade barn.

Vi främjar migrationens möjligheter

MEDFINANSIERING AV EU-FONDEN AMIF

Projektet på drygt 2 år och är medfinansierat av Asyl- Migrations- och Integrationsfonden som administreras av Migrationsverket.

Copyright @ All Rights Reserved