Cirkelledare

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

VÅRA CIRKELLEDARE


Alla våra cirkelledare är föräldrar som själva har invandrat till Sverige. De representerar flera olika etniska grupper i syfte att vara förebilder och stödjare för ”föräldrar i ett nytt land”.


De är inte experter på föräldraskap men har själva erfarenhet av de situationer som föräldrar har att hantera under barns och ungas uppväxt. De har också fått utbildning i att leda samtal där alla ska komma till tals och där olika åsikter och ståndpunkter får mötas. De har också information om var och hur man kan söka mer kunskap i olika frågor.


Läs mer nedan om nästa utbildningstillfälle!

VILL DU BLI CIRKELLEDARE?


Att vara cikelledare är en intressant uppgift och ett uppdrag som gör dig till en viktig nyckelperson mellan de nyanlända familjerna och deras nya samhälle.

En cirkelledare får utbildning som ledare av projektet och både utbildningen och erfarenheten som ledare bygger upp ditt CV.

Detta blir en värdefull merit i ditt nästa steg i  yrkeslivet.

Då projektet är avslutat får du kontakta Studiefrämjandet i Stockholms län för mer information om att bli studieledare.

https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/kontakt/

CIRKELLEDARE GRUPP 1

VÅR CIRKELLEDARETRÄNARE

ANNIKA SÄGER:


"Tänker tillbaka på dagens härliga diskussioner där olika värderingar, kulturer o religioner möttes och vred o vände på olika synpunkter och resonemang. Otroligt lärorikt och roligt att få vara med om detta.


Detta är folkbildning och integration när den är som bäst.


Jag har lärt mig en hel del den här helgen, och jag är övertygad om att det gäller de flesta av deltagarna också."


Kan vi få en bättre start?

Lycka till med studiecirklarna våra nya cirkel ledare!


INFORMATION


Här kommer mer information för cirkelledare:

 

Nästa cirkelledareutbildning håller vi i slutet av februari 2018.


Under första dagen fokuserar man på generell cirkelledarskaps-förmåga. Hur man skapar ett gott samtalsklimat, ser till att involvera alla och lär sig alla de praktiska saker som man måste sköta.

Den andra dagen fördjupar man sig i materialet Älskade barn och de delar vi valt ut för cirklarna i skolan eller i förskolan.

 

Vår ambition är att deltagarna är pionjärer i ett föräldranätverk som kommer att växa sig starkt i området under de två år projektet pågår.

Så att det därefter är tillräckligt livkraftigt att fortsätta på egen hand.

 


Den första studiecirkelledarutbildningen inom projektet Älskade barn i skolan genomfördes helgen den 15-16 oktober 2016. Här är första gänget!

VI HAR NU 33 CIRKELLEDARE


Sedan starten har vi utbildat många ledare och har nu ledare med olika språk - somaliska, arabiska, farsi och förstås svenska.


Bli en av oss - och hjälp nya familjer i sina föräldraroller!

Copyright @ All Rights Reserved