Intressenter

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

INTRESSENTER


Integration i alla plan är viktigt för att vi ska få en snabb inkludering i vårt samhälle. Vårt projekt är intressant och viktigt att följa för alla de organisationer som främjar integrationen. För dig som vill veta mer och följa projektet har vi upprättat ett intressentregister. På så sätt kan vi hålla alla intresserade uppdaterade och bjuda in till våra spridningskonferenser.


Förutom integrationsarbetet är vårt trepartssamarbete också värt att följa. Idéburet och offentligt partnerskap uppmuntras på flera områden för att dra nytta av olika erfarenheter och kompetenser i syfte att skapa delaktighet och förbättra och effektivisera service och insatser för alla medborgare. Vi hoppas även kunna ge exempel på detta i vårt projekt.

VAD FÅR DU SOM INTRESSENT I PROJEKTET?


Vi vill involvera våra intressenter till att bidra med både expertis och synpunkter på vårt arbete.

Alla har olika infallsvinklar som är värda att beakta, och vi behöver ha mångas engagemang.

Därför kommer vi att bjuda in till referensgruppsmöten, workshops och konferenser.

I mellantiden kommer vi att sprida vårt arbete med hjälp av nyhetsbrev och fortlöpande

information på vår hemsida - under fliken "Nyheter och evenemang".


Anmäl dig som intressent för att ta del av vår information och blir bjuden till våra evenemang!

Copyright @ All Rights Reserved