Nyheter och evenemang

Projektet bedrivs nu även i förskolan

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

NYHETER OCH EVENEMANG

 

Projektets aktiviteter

 

Konferens 13 juni på Järvaveckan

Här nedanför kan du läsa om:

- Ministerbesök

- Projektet även i förskolan

- Första cirkelledareutbildningen

- Fler arenor för att möta föräldrar

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

Projektet börjar lida mot sitt slut och vi vill berätta om våra erfarenheter från denna satsning. Därför passar vi på att ordna vår slutkonferens i samband med Järvaveckan då där är uppmärksamhet kring viktiga frågor för samhället. Där kan vi bidra och passar på samma dag som fokus är på utbildning och utbildningsministera Gustav Fridolin kommer.

 

Vår konferens börjar enskilt kl 13 för inbjudna fram till 16 och avslutas med en politisk debatt med Olle Burell, Lotta Edholm och två skolledare från Järva. Moderator är Alexandra Pascalidou som samtidigt lanserar en bok om föräldrars betydelse - Miljonprogrammets mammor.

 

Om du vill delta kontakta oss då här så skickar vi inbjudan.

 

 

Nyheter

Här kan du läsa om våra aktuella nyheter.

 

 

Evenemang

Här ser du aktuella evenemang och möten.

 

Vi har inlett våra föreläsningar som kommer att erbjudas löpande.

Dokument

Här kan du hämta information om oss genom foldrar, protokoll från möten och nyhetsbrev.

 

 

Hämta dokument

Flera arenor för att möta föräldrar

Vi är glada över att ha deltagit i olika konferenser för att sprida kunskap om projektet. Vi har deltagit i Länsstyrelsens konferens om föräldraarbete riktat till nya föräldrar och SKLs konferens om skolornas elevhälsoteam.

 

Vi har också erbjudit våra föräldrar det första inspirationsföreläsningen - "Vikten av arbete och utbildning för våra barn". Inspirationsföreläsningar kommer vi att erbjuda löpande.

Projektets första cirkelledare-utbildning

Den 15 mars fick vi besök av Ylva Johansson som ville veta mer om vårt projekt. Vi fick en chans att berätta om vårt viktiga arbete och belysa de stora behov vi har av goda insatser i vår stadsdel - och för andra som behöver jobba med bra integration. Samarbetet med skolan är framför allt det viktiga - och förstås att involvera föräldrar.

 

"Att vara förälder är ofta svårt och när man är förälder i ett nytt land där man ännu inte vet tillräckligt om skolsystem och förväntningar är ännu svårare. Idag träffade jag några de mycket engagerade personer som jobbar med föräldrautbildning i studiecirkelform i Tensta. Oerhört inspirerande! Hälften av cirkeldeltagarna är pappor.", säger Ylva på sitt instagram om besöket.

Minister Ylva Johansson på besök 15 mars

Från och med våren 2017 började vi samverka även med förskolan. Strax innan sommaren inledde vi också ett samarbete med den ideella verksamheten Internationella Bekantskaper. Den föreningen verkar med lite olika aktiviteter men allt syftar till samma sak som vi önskar - att skapa integration för våra nya medborgare från andra länder.

 

Sedan våren 2017 kommer projektet även att bedrivas i förskolan. Eftersom vi inte lyckats starta det antal studiecirklar vi avsett så måste vi utöka vårt insatsområde. Det mest naturliga är att vi fångar föräldrarna ännu tidigare och bearbetar dem redan i förskolan.Vi räknar då med att få ett ännu mer långsiktigt engagemang hos föräldrarna och ett ännu starkare och mer hållbart projekt.

 

 

Projektet startade med planering juli 2016 och kommer att bjuda in till möten och aktiviter från hösten och framöver tills projektets avslut 2018. Här är första gruppen cirkelledare.

 

Första cirkelledarutbildningen är genomförd och vi har nu ett gäng engagerade ledare som ska genomföra de första studiecirklarna.

 

Vår ambition är att deltagarna är pionjärer i ett föräldranätverk som kommer att växa sig starkt i området under de två år projektet pågår. Så att det därefter är tillräckligt livkraftigt att fortsätta på egen hand.

 

Copyright @ All Rights Reserved