Nyheter och evenemang

Projektet bedrivs nu även i förskolan

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

NYHETER OCH EVENEMANG


Projektets aktiviteter


Projektet avslutas 30 augusti 2018

Projektet startade med planering juli 2016 och kommer att bjuda in till möten och aktiviter från hösten och framöver tills projektets avslut 2018. Här är första gruppen cirkelledare.


Första cirkelledarutbildningen är genomförd och vi har nu ett gäng engagerade ledare som ska genomföra de första studiecirklarna.


Vår ambition är att deltagarna är pionjärer i ett föräldranätverk som kommer att växa sig starkt i området under de två år projektet pågår. Så att det därefter är tillräckligt livkraftigt att fortsätta på egen hand.


Nyheter

Här kan du läsa om våra aktuella nyheter.Läs mer

Evenemang

Här ser du aktuella evenemang och möten.


Vi har inlett våra föreläsningar som kommer att erbjudas löpande.

Läs mer

Dokument

Här kan du hämta information om oss genom foldrar, protokoll från möten och nyhetsbrev.Hämta dokument

Vi är glada över att ha deltagit i olika konferenser för att sprida kunskap om projektet. Vi har deltagit i Länsstyrelsens konferens om föräldraarbete riktat till nya föräldrar och SKLs konferens om skolornas elevhälsoteam.


Vi har också erbjudit våra föräldrar det första inspirationsföreläsningen - "Vikten av arbete och utbildning för våra barn". Inspirationsföreläsningar kommer vi att erbjuda löpande.

Projektets första cirkelledare-utbildning

Den 15 mars fick vi besök av Ylva Johansson som ville veta mer om vårt projekt. Vi fick en chans att berätta om vårt viktiga arbete och belysa de stora behov vi har av goda insatser i vår stadsdel - och för andra som behöver jobba med bra integration. Samarbetet med skolan är framför allt det viktiga - och förstås att involvera föräldrar.


"Att vara förälder är ofta svårt och när man är förälder i ett nytt land där man ännu inte vet tillräckligt om skolsystem och förväntningar är ännu svårare. Idag träffade jag några de mycket engagerade personer som jobbar med föräldrautbildning i studiecirkelform i Tensta. Oerhört inspirerande! Hälften av cirkeldeltagarna är pappor.", säger Ylva på sitt instagram om besöket.

Minister Ylva Johansson på besök 15 mars

Från och med våren 2017 började vi samverka även med förskolan. Strax innan sommaren inledde vi också ett samarbete med den ideella verksamheten Internationella Bekantskaper. Den föreningen verkar med lite olika aktiviteter men allt syftar till samma sak som vi önskar - att skapa integration för våra nya medborgare från andra länder.


Sedan våren 2017 kommer projektet även att bedrivas i förskolan. Eftersom vi inte lyckats starta det antal studiecirklar vi avsett så måste vi utöka vårt insatsområde. Det mest naturliga är att vi fångar föräldrarna ännu tidigare och bearbetar dem redan i förskolan.Vi räknar då med att få ett ännu mer långsiktigt engagemang hos föräldrarna och ett ännu starkare och mer hållbart projekt.Här nedanför kan du läsa om:

- Ministerbesök

- Projektet även i förskolan

- Första cirkelledareutbildningen

- Fler arenor för att möta föräldrar

- Konferensen 13 juni 2018

Flera arenor för att möta föräldrar

Slutkonferens 13 juni 2018 på Järvaveckan


Vi ordnade enslutkonferens i samband med Järvaveckan då där är uppmärksamhet kring viktiga frågor för samhället.

Konferensen var för inbjudna men avslutades med en politisk debatt med Olle Burell, Lotta Edholm och två skolledare från Järva. Moderator var Alexandra Pascalidou som samtidigt lanserade en bok om föräldrars betydelse - Miljonprogrammets mammor.

Projektet avslutas i slutet av augusti efter två års verksamhet. Vi kommer att släppa en slutrapport under hösten för den som är intresserad. Men redan nu kan den som vill beställa våra utvärderares rapport, som är intressant läsning.


Projektet har dragit många lärdomar under projektperioden både svårigheter och möjligheter som vi har anpassat projektet till. Dessa lärdomar vill vi sprida och även ta till oss i vårt fortsatta arbete.


Som följd av projektet har en ansökan om fortsatt samarbete mellan stadsdelen och Studiefrämjandet genom en s k IOP (Ideburet Offentligt Partnerskap) som lämnats in för beslut. Rinkeby Kista har redan ett sådant och samarbetar på det viset med metodmaterialet Älskade barn, så som vi önskar göra även i vår stadsdel Spånga Tensta.

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

Copyright @ All Rights Reserved