Nyheter och evenemang

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

NYHETER OCH EVENEMANG

 

Projektets aktiviteter

 

Deltagande i Barnrättsdagarna 25-26 april

Här nedanför kan du läsa om:

- Ministerbesök

- Projektet även i förskolan

- Första cirkelledareutbildningen

Barns rättigheter går som en röd tråd genom älskade barn. Det handlar om folkbildningens metod där alla får komma till tals, ett demokratiskt samtal i den lilla gruppen där ingen expert leder, berättar Karin Ekermann som är utvecklingsledare på Studiefrämjandet.Det handlar inte om färdiga lösningar, utan om att få in ett naturligt samtal i cirklarna. Men även där är det viktigt att diskutera maktfrågan, för vuxna har makten över barnen. Hur ser vi relation mellan barn och vuxna, vilket utrymme ger vi barn?

 

Anna Hammar arbetar med Älskade barn på Järvafältet i Stockholm där man samarbetar med över 150 lokala föreningar. Idag sker också ett omfattande samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning där Eva-Britt Leander arbetar.– Även när vi från stadsdelsnämnden kallar till något så kommer det inte alls lika mycket folk som till Studiefrämjandets kurser, så för oss är det oerhört bra att samarbeta med dem. De har kommit på något som vi inte klarar, konstaterar Eva-Britt Leander, som var nöjd över att få berätta om satsningen i Örebro på Barnrättsdagarna.

 

 

Minister Ylva Johansson på besök 15 mars

Den 15 mars fick vi besök av Ylva Johansson som ville veta mer om vårt projekt. Vi fick en chans att berätta om vårt viktiga arbete och belysa de stora behov vi har av goda insatser i vår stadsdel - och för andra som behöver jobba med bra integration. Samarbetet med skolan är framför allt det viktiga - och förstås att involvera föräldrar.

 

"Att vara förälder är ofta svårt och när man är förälder i ett nytt land där man ännu inte vet tillräckligt om skolsystem och förväntningar är ännu svårare. Idag träffade jag några de mycket engagerade personer som jobbar med föräldrautbildning i studiecirkelform i Tensta. Oerhört inspirerande! Hälften av cirkeldeltagarna är pappor.", säger Ylva på sitt instagram om besöket.

Dokument

Här kan du hämta information om oss genom foldrar, protokoll från möten och nyhetsbrev.

 

 

Hämta dokument

Nyheter

Här kan du läsa om våra aktuella nyheter.

 

 

Evenemang

Här ser du aktuella evenemang och möten.

 

Vi har inlett våra föreläsningar som kommer att erbjudas löpande.

Projektet bedrivs nu även i förskolan

Sedan våren 2017 kommer projektet även att bedrivas i förskolan. Eftersom vi inte lyckats starta det antal studiecirklar vi avsett så måste vi utöka vårt insatsområde. Det mest naturliga är att vi fångar föräldrarna ännu tidigare och bearbetar dem redan i förskolan.Vi räknar då med att få ett ännu mer långsiktigt engagemang hos föräldrarna och ett ännu starkare och mer hållbart projekt.

 

Vi informerar nu förskolorna och räknar med att kunna starta upp de första studiecirklarna före sommaren 2017.

Vi är glada över att ha deltagit i olika konferenser för att sprida kunskap om projektet. Vi har deltagit i Länsstyrelsens konferens om föräldraarbete riktat till nya föräldrar och SKLs konferens om skolornas elevhälsoteam.

 

Vi har också erbjudit våra föräldrar det första inspirationsföreläsningen - "Vikten av arbete och utbildning för våra barn". Inspirationsföreläsningar kommer vi att erbjuda löpande.

Projektets första cirkelledare-utbildning

Projektet startade med planering juli 2016 och kommer att bjuda in till möten och aktiviter från hösten och framöver tills projektets avslut 2018. Här är första gruppen cirkelledare.

 

Första cirkelledarutbildningen är genomförd och vi har nu ett gäng engagerade ledare som ska genomföra de första studiecirklarna.

 

Vår ambition är att deltagarna är pionjärer i ett föräldranätverk som kommer att växa sig starkt i området under de två år projektet pågår. Så att det därefter är tillräckligt livkraftigt att fortsätta på egen hand.

 

Copyright @ All Rights Reserved