Studiecirklar och föreläsningar

Föreläsningar


Vi arrangerar också regelbundet föreläsningar på olika teman som intresserar de föräldrar vi möter för att ge mer insikter.


Det kan handla om hur socialtjänsten jobbar med barn och unga, råd från läkare om psykisk ohälsa hos barn eller mer information om hur skolan och betygssystemet fungerar t ex.


Läs mer om aktuella föreläsningar här nedan.


AKTUELLA STUDIECIRKLAR

Här kan du läsa om aktuella studiecirklar.

Du måste alltid kontakta oss för att kunna hoppa på en av dem. Har du en egen grupp som vill ha en studiecirkel kan vi arrangera en med någon av våra ledare.

Studiecirklar


Våra studiecirklar arrangeras av våra ledare och hålls antingen på en skola eller förskola eller annan lokal som stadsdelen tillhandahåller i Tensta.


Vi försöker ordna så att de cirkelgrupper vi har får det språkstöd som behövs - antingen genom att cirkelledaren är från samma språkgrupp som de föräldrar som ingår i gruppen - eller att vi anlitar en medspråkare.


Läs mer om aktuella studiecirklar här nedan.

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR

Här ger vi information om de föreläsningar som vi ger.

Copyright @ All Rights Reserved

 

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec